Det er per i dag, torsdag 5.november kl. 17.00, ikke bekreftet koronasmitte i Flatanger.

 

Norge er i starten på andre smittebølge. Viruset sprer seg raskt og alle fylker har nå smitteutbrudd. Regjeringen innfører derfor nye nasjonale smitteverntiltak. «Sammen kan vi snu den skumle utviklingen i smittetallene, men det krever at vi alle er med på en skikkelig dugnad de neste ukene», sier statsminister Erna Solberg.

 

Nasjonale anbefalinger

Nye anbefalinger:

 • Hold deg hjemme i størst mulig grad i de kommende ukene, og begrense sosial kontakt med andre mennesker.

«Vi har ikke stengt ned all aktivitet, men vær varsom og begrens det. Jo flere du møter, jo større sjanse er det for å bli smittet og jo større belastning er du for smittesporingen», presiserte statsministeren under pressekonferansen i dag.

 • Unge og voksne som har vært sammen med venner og i andre situasjoner der det ikke har vært en meters avstand, bør holde to meters avstand til folk i risikogruppen.
 • Unngå unødvendige innenlandsreiser. Unntak: Arbeidsreiser som vurderes som nødvendige og reiser til fritidseiendommer som kan gjennomføres uten kontakt med andre. Vi oppfordrer hyttefolket til å redusere antall butikkbesøk og unngå rushtiden på butikkene i kommunen, og andre steder hvor folk samles lokalt.
 • Alle universiteter, høgskoler og fagskoler skal vurdere om de i perioden fremover kan redusere undervisning og annen aktivitet som bidrar til økt mobilitet, blant annet press på kollektivtrafikken.

 

Anbefalinger som allerede er innført:

 • I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Hvis alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. To familier kan møtes selv om de har mange barn.
 • Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn fem gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter.

 

Nasjonale regler

Nye regler:

 • Grense på inntil 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokale. Grense på 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter. Innendørs kan det være inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. Endringen iverksettes midnatt, natt til mandag 9. november.
 • Nasjonal skjenkestopp ved midnatt. Serveringssteder med skjenkebevilling kan ikke slippe inn nye gjester etter kl. 22.00. Endringen iverksettes ved midnatt, natt til lørdag 7. november.
 • Personer som kommer til Norge må ha fast bopel i landet, eller arbeids- eller oppdragsgiver må gi garanti for egnet oppholdssted ved ankomst til Norge. Personer, inkludert turister og besøkende, som hverken har egen bopel eller arbeids- eller oppdragsgiver i Norge, må oppholde seg på karantenehotell og teste seg i karanteneperioden. Dette gjelder også familiemedlemmer som kommer for å besøke slekt i Norge. Helsedirektoratet gis i oppdrag å utrede hvordan disse kravene kan innføres. Frem til dette er etablert, forsterkes grensekontrollen etter eksisterende regelverk.
 • Reisende fra røde land må fremvise attest på negativ covid-19-test når de kommer til Norge. Testen må være tatt under 72 timer før innreisen. Dersom personen ikke fremviser en slik test, kan vedkommende bli nektet innreise. Dette iverksettes fra midnatt, natt til mandag 9. november.

 

Unntak:

 • Kravet skal ikke gjelde for nordmenn, personer som har bosted i Norge, eller personer i transitt.
 • Kravet gjelder ikke personer som jevnlig kommer til Norge fra Sverige og Finland for å jobbe.
 • Kravet gjelder helsepersonell som pendler til Norge, og som har vært mer enn syv dager utenfor Norge.
 • Personell i kritiske samfunnsfunksjoner kan unntas når det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse.

 

Regler som allerede er innført:

 • Arbeidsreisende som i de siste 10 døgnene før de kommer til Norge har oppholdt seg i områder med særlig høyt smittenivå, kan ikke lenger benytte seg av ordningen med testing hver tredje dag. Hovedregelen om innreisekarantene vil derfor i utgangspunktet gjelde for arbeidstagere fra disse områdene.

 

Vi minner om at arbeidsgivere til arbeidsinnvandrere har et medansvar i å sørge for at karantenereglene kan overholdes.

 

Det er nå ekstra viktig at alle i tillegg følger de vanlige smitterverntiltakene for å redusere risikoen for smittespredning, slik at vi kan få ei så normal jul som mulig:

 • Ha god håndhygiene
 • Hold minst 1 m avstand til andre, uansett hvor du er
 • Hold deg hjemme hvis du er syk
 • Husk at det viktigste av alt er at DU følger disse rådene!