Det er inngått avtale med Namdal Tankrens om tømming av septiktanker/slamavskillere i perioden 1.8.18 – 1.8.2020.

Slamtømmingen starter i uke 11 og vil pågå utover våren.  Det vil bli benyttet en ny metode for slamtømmingen, d.v.s avvanning av slammet der tørrstoffet blir tatt med og vannet tilbakeføres til tanken.  Det kan i ettertid se ut som om tanken ikke er tømt selv om den er tømt.  Etter tømming vil lokket på tanken bli spraymerket med fargemerke.

Ordinær slamtømming gjelder boliger som blir tømt 2. hvert år.  Øvrig slamtømming må bestilles av den enkelte (fritidsboliger og næring).  Dersom du ønsker tømming av tank til fritidsbolig/næring, ta kontakt med Flatanger kommune v/Næring, miljø og teknisk, tlf. 74221100, eventuelt e-post til postmottak@flatanger.kommune.no.

Følg med på hjemmesiden til Flatanger kommune og facebook-siden til kommunen for oppdatert info.