Her kommer en påminning om søknadsfrist for ordinære kulturmidler som i år blir satt til 20. mars.
 
Formål: Kulturmidlene skal bidra til å stimulere/øke aktiviteten i frivillige lag og foreninger.
 
Prioriteringer:
  • Tiltak som direkte styrker kulturlivet og kulturaktiviteten i boområdene/grendene/kommunen.
  • Tiltak av/for tenåringer
  • Fellestiltak for barn, unge og eldre.
Søknadsskjema for ordinære kulturmidler ligger på hjemmesida til kommunen under "Skjema A-Å", og kan også fås på servicekontoret på Miljøbygget.
 
Ekstraordinære kulturmidler kan det søkes om hele året, dette gjelder for prosjekter som faller utenom den vanlige driften til lag og foreninger.