Skal ditt lag eller forening søke om spillemider?

Hvis den totale kostnaden på tiltaket er over kr. 80.000,-, må tiltaket stå på den prioriterte lista i kommunens anleggsplan for idrett og friluftsliv. For å få tiltaket inn på den lista, må dere sende en søknad og be om å komme på den lista innen 16. november. Søknaden kan sendes på e-post: kari.imsgard@flatanger.kommune.no.

Selve spillemiddelsøknaden må sendes inn før 1. desember 2012. Det kan kun søkes elektronisk, og det gjøres på www.idrettsanlegg.no.

Trenger dere hjelp med spillemiddelsøknaden, er det bare å ta kontakt.