Flatanger kommune minner alle landbruksforetak om søknadsfristen for Produksjonstilskudd og Regionalt Miljøtilskudd som er 20.august. Gå inn på www.slf.dep.no for snarveier til elektroniske søknadsskjema. Husk å ha påloggingsinformasjon til Altinn-systemet klart. Ta kontakt dersom du har spørsmål.

Mvh Veileder landbruk og næring