• Ungdom født mellom 01.01.1989 og 31.12.1994 vil bli prioritert.
  • Ungdom registrert som innbyggere i Flatanger skal prioriteres.
  • Ungdom som får tilbud om sommerjobb hos annen arbeidsgiver skal ikke prioriteres.

Søknad kan leveres på følgende måter:

Søknad inneholde følgende opplysninger:
Navn, fødselsdato, ønsket tidsrom, opplysninger om du har søkt annet sommerarbeid.