HAR DU LYST PÅ SOMMERJOBB I KOMMUNEN?

Vi har ledige sommerjobber innenfor teknisk etat. Arbeidsoppgavene er i hovedsak stell av grøntanlegg, vedlikehold og renhold. Vi trenger folk fra midten av mai til midten av august.

Vi jobber med å få på plass mulighet for jobbskygging som en del av sommerjobb. Hvis du er interessert i finne ut mer om hva vi jobber med i kommunen, så kan du skrive ned noen ord om det i søknaden i din også.

De som vil bli prioritert i år er:

Ungdommer født 01.01.2000-31.12.2005

Ungdommer med folkeregistrert bostedsadresse i Flatanger

Har du førerkort er det et pluss

Søknaden bør inneholde følgende:

Fullt navn

Adresse

Fødselsdato

Hva du vil jobbe med

Hvilke uker du kan jobbe

Send søknad på e-post til postmottak@flatanger.kommune.no og merk den med: «Sommerjobb 2022»

Søknadsfrist: fredag 11.mars

Hvis du har noen spørsmål angående søknaden, ta kontakt med servicekontoret på e-post

postmottak@flatanger.kommune.no eller på telefon: 74 22 11 00.

Ønsker du sommerjobb innenfor helse- og omsorg, så kommer det en egen utlysning om det.