Flatanger kommune kan også i 2017 tilby sommerjobb til ungdom.
Arbeidsoppgaver vil bli omtrent som før med bl.a. stell av grøntanlegg, rundvasking, maling m.m.

Ungdom født mellom 01.01.1995 og 31.12.2000 vil bli prioritert.
Ungdom registrert som innbyggere i Flatanger skal prioriteres.

Søknad kan leveres på følgende måte:
Send søknad pr post til Flatanger kommune, 7770 Flatanger.
Send e-post til postmottak@flatanger.kommune.no

Søknad må inneholde følgende opplysninger:
Navn, fødselsdato og ønsket tidsrom.
Søknadsfrist: 29.mai 2017