Flatanger kommunestyre stadfestet kommuneplanens arealdel 2016 - 2026 i kommunestyremøte den 15.12.2016 i K-sak 67/2016.

Planen inneholder følgende dokumenter:

Kommunedelplan Lauvsnes
Planbeskrivelse
Konsekvensutredning
Planbestemmelser og retningslinjer
Kommuneplanens arealdel 2016 -2026