Flatanger kommune fikk mandag 8.3.2021, 100 doser Astra-Zeneca, og ut fra dette ble det utarbeidet vaksinasjonsplan for uke 10 og 11.

Kriteriene for vaksinasjon ble endret tirsdag 9.3.2021 klokken 14 00. Denne endringen omfatter at Astra-Zeneca ble godkjent som vaksine til innbyggere over 65 år.

Da dette ble avklart tirsdag 9.3.2021, hadde allerede 40 personer blitt innkalt til vaksinasjon onsdag 10.3.2021 i forhold til gjeldende kriterier før endring (under 65 år). Det ble da gjort en vurdering i forhold til endringer i kriterier og de som allerede hadde fått innkalling. FHI (Folkehelseinstituttet) var også tydelig på at kommuner som allerede hadde lagt vaksinasjonsplaner for uke 10 kunne gjennomføre slik kommunene hadde planlagt. Vaksinasjonsgruppen besluttet da å vaksinere de 40 som var innkalt fremfor å avbestille disse og innkalle 40 nye innbyggere. Vurderingen ble drøftet med kommuneoverlegen.

Ved første gangs massevaksinasjons erfarte vaksinasjonsgruppen at ikke alle møtte. Vi klarte også få ut noen ekstra doser utover de 10 som er i hvert hetteglass. Når dosene er trukket opp har kommunen 30 minutter på seg for å få satt disse. Fremfor å da kaste dosene, ble det gjort oppringing av innbyggere i nærområdet etter oppsatt liste og gitt tilbud.

Som kjent er vaksinering med Astra-Zeneca satt på vent inntil videre, og det er uvisst for Flatanger kommune når neste leveranse skjer. Kommunen har fortsatt igjen mange doser med Astra-Zeneca som vi ikke får satt som planlagt i slutten av uke 10 og i uke 11. Kommunen får svært små leveranser av Pfeizer (2 glass uke 11).

 For å gi oversikt presenteres status i forhold til oppgitte prioriteringsgrupper.

Prioriteringsrekkefølgen for risikogruppene:

Status

 1. Beboere i sykehjem (Flatanger pleie og omsorgstun som omfatter både institusjon og beboere i omsorgsboliger).

Her er alle fullvaksinert.

 

 1. Alder 85 år og eldre.

Her er alle fullvaksinert.

 1. Alder 75-84 år.

Ca. halve gruppen fått 1. vaksine

 1. Alder 65-74 år, og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/ tilstander med høy risiko for alvorlig forløp.

Alle med høy risiko mellom 18 og 64 år er gitt 1. vaksine.

 

 1. Alder 55-64 år med underliggende sykdom/ tilstand. 

 

Noen i denne gruppen er gitt 1.vaksine.

 

 1. Alder 45-54 år med underliggende sykdom/ tilstand.

Noen i denne gruppen er gitt 1.vaksine

 1. Alder 18-44 år med underliggende sykdom/ tilstand 

Noen i denne gruppen er gitt 1.vaksine

 1. Alder 55-64 år  

 

 1. Alder 45-54 år 

 

 1. Alder 18 -44

Det er foreløpig ikke besluttet hvordan koronavaksine skal tilbys til friske personer i alderen 18-44 år.

 • Pr 12.3.2021 er det satt til sammen 248 doser med vaksine
 • Pr.12.3.2021 er 88 personer fullvaksinert

 

Det pågår kontinuerlig vurdering av prioriteringsgruppene og endringer vil måtte påregnes.

I tillegg er en del av kommunens helsearbeidere, som har takket ja, vaksinert 1. gang. Det er fortsatt ca. 30 helsearbeidere som ikke er vaksinert grunnet stans i vaksineringen. Disse vil bli prioritert etter nasjonale anbefalinger.

Vaksinasjonsgruppen i Flatanger kommune har kontroll på alle innbyggerne som skal vaksineres. Alle blir oppringt når det blir deres tur til å bli vaksinert. I denne telefonsamtalen får innbyggeren beskjed om hvordan en skal forholde deg videre i forhold til vaksinasjonen.

 

Konsekvenser av midlertidig stans av vaksinasjon med Astra-Zeneca for Flatanger kommune

Flatanger kommune stanset torsdag 11.3.2021 videre planlagt vaksinering med Astra-Zeneca. Resterende doser lagres i påvente av nye instrukser fra Folkehelseinstituttet. Dette reduserer dessverre fremdriften i vårt arbeid med å vaksinere våre innbyggere.

Kommunen fortsetter med Pfizer sin vaksine som planlagt. Kommunen får 2 glass med denne vaksinen i uke 11.

Fra og med 15.3.2021 er det besluttet endring på intervallet mellom dose 1 og 2 på vaksinen fra BioNTech/Pfizer. Dvs. at de som får 1. dose denne uken skal ha ny time om 6 uker for dose 2.