Som kjent er vaksinering med AstraZeneca fortsatt på vent, og det er heller ikke avklart om det fortsatt skal benyttes AstraZeneca i det videre vaksineringsarbeidet. Det er heller ikke kommet informasjon om vaksinasjonsforløp 2.dose for de innbyggerne som har fått 1.dose med AstraZeneka.

Flatanger kommune får nå ukentlig leveranse/forsendelse kun av Pfeizer vaksine.

 • Uke 15 – 7 glass (42 doser)
 • Uke 16 – 5 glass (30 doser)

Utover dette har vi pr. dato ingen oversikt over hvor mange doser som kommer i uke 17 eller videre utover sommeren. Prioritering av innbyggere til vaksinering blir gjort i tråd med nasjonal prioriteringsrekkefølge. De dosene kommune mottar skal gå til både vaksinering av nye samt til revaksinering (dose 2). Alle som får tilbud om vaksine, blir oppringt fra Flatanger legekontor eller vaksinasjonskoordinator.

Med så små leveranser som kommunen får av vaksine så vil det ta tid før innbyggere i Flatanger kommune vil bli ferdigvaksinert.

 

Prioriteringsrekkefølgen for risikogruppene:

Status pr 14.4.2021

 1. Beboere i sykehjem (Flatanger pleie og omsorgstun som omfatter både institusjon og beboere i omsorgsboliger).

Her er alle ferdig vaksinert

 

 1. Alder 85 år og eldre.

Her er alle ferdig vaksinert

 1. Alder 75-84 år.

Hele gruppen fått 1. vaksinedose i løpet av uke 15.

 1. Alder 65-74 år, og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/ tilstander med høy risiko for alvorlig forløp.

Alle med høy risiko mellom 18 og 64 år er gitt 1. vaksinedose

 

 1. Alder 55-64 år med underliggende sykdom/ tilstand. 

En del med underliggende sykdom/tilstand er gitt første vaksine, i tråd med nasjonal prioriteringsrekkefølge

 1. Alder 45-54 år med underliggende sykdom/ tilstand.

En del med underliggende sykdom/tilstand er gitt første vaksine, i tråd med nasjonal prioriteringsrekkefølge

 1. Alder 18-44 år med underliggende sykdom/ tilstand 

En del med underliggende sykdom/tilstand er gitt første vaksine, i tråd med nasjonal prioriteringsrekkefølge

 1. Alder 55-64 år  

Det er foreløpig ikke besluttet hvordan koronavaksine skal tilbys til friske personer i disse aldersgruppene

 1. Alder 45-54 år 
 1. Alder 18 -44