Flatanger kommune har 5 valgkretser med følgende stemmesteder og åpningstider:

Lauvsnes stemmekrets, Miljøbygget sal II kl. 09.00 – 17.00
Vik stemmekrets, Framheim kl. 10.00 – 16.00
Utvorda stemmekrets, grendehuset kl. 10.00 – 15.00
Jøssund stemmekrets, grendehuset kl. 10.00 – 14.00
Sørnesset stemmekrets, tidl. Sørnesset skole kl. 10.00 – 14.00


Ta med legitimasjon.
Den som måtte trenge hjelp vil få det av stemmestyrets medlemmer.

Syke og funksjonshemmede har ellers anledning til å få avgitt stemme hjemme.
Dette må det i så fall søkes valgstyret om - innen torsdag 8. september kl. 12.00.

Brukere ved Pleie- og omsorgstunet vil få anledning til å stemme der torsdag 8. september 2011 kl. 10.30-12.00.