Som de fleste av oss er blitt gjort kjent med så vil Åsnes Bru på Sjøåsen bli stengt i forbindelse med at den nye brua skal flyttes.

Brua vil være stengt i tidsrommet lørdag 29.9.2012 fra klokken 04 00 om morgenen til mandag morgen 1.10.2012 klokken 04 00. Dette er en utfordrende arbeidsoperasjon som det er vanskelig å beregne tidsforbruk på. Vegen/brua vil bli stengt for biltrafikk i denne perioden.
Dette betyr at hele Flatanger og deler av Osen og Namdalseid blir uten vegforbindelse i to døgn.
Flatanger kommune har vært i møte med de øvrige berørte kommuner, vegvesenet og entreprenøren for å kunne planlegge gjennomføringen av ”bruflyttingen” på en best mulig måte ut fra ett beredskapsperspektiv.
·         Kommunens nød- og redningsetater har tilpasset sin beredskap ut fra dette. (Omhandler blant annet utplassering/styrking av utrykningskjøretøy innenfor politi, brann og redning, samt forhøyet brann- og redningsberedskap.)
·         I forhold til akutte situasjoner/hendelser som kan oppstå, vil det bli opprette kontakt mellom nødetater og entreprenør/vegvesen.
·         Gående kan passere over brua hver andre time fra klokken 10 00 på lørdag (dette er tilpasset ruten for tilbringertjenesten). Kan være lurt å legge inn litt ekstra tid, for noe venting kan måtte påregnes.
·         Ved syketransport kan sykebåra, evt. ambulansen, tas over brua. Koordinering med møtende ambulanse ivaretas av AMK.
·         Fylkesbilens søndagsrute vil gå som normalt (passasjerene må belage seg på å gå over brua og få ny buss på den andre siden).
·         Vegtrafikksentralen tlf 175, eller hjemmesiden til statens vegvesen, kan gi fortløpende opplysninger knyttet til stengning av brua og tidspunkt for åpning.