Arbeidet vil pågå på natt i tidsrommet 22.00-06.00.

Inntil 1 time venting må påregnes.

Utrykningskjøretøy vil kunne passere.