Fv 766 Dalabrua i Flatanger kommune vil være stengt fredag 9. september 2016 i tidsrommet 10:00-11:30. 

Stengningen skyldes legging av asfalt på brua som har bare ett kjørefelt.

 

Med hilsen
Geir Halvard Risvik

Seksjon: Plan- og trafikkseksjonen Nord-Trøndelag
Postadresse: Statens vegvesen Region midt, Postboks 2525, 6404 MOLDE
Besøksadresse: Byavegen 48, STEINKJER
Telefon: +47 74122536  Mobil: +47 93661959  e-post/Lync: geir.risvik@vegvesen.no
www.vegvesen.no  e-post: firmapost-midt@vegvesen.no