I perioden 2. september til 16. september vil fv 766 Dalabrua være nattestengt.

 

Akkurat som tidligere stenges brua kl 22.20 og holdes stengt til kl 06.00.

 

I løpet av natta slippes trafikk igjennom til følgende tidsrom :

 

Kl. 23.45–kl. 24.00

Kl. 02.45-kl. 03.00 


Natt til søndag og natt til mandag vil brua ikke være stengt.

 

Ved akutte hendelser kan brua åpnes ved kontakt tlf. 911 272 56! 

 

Denne stengningen skyldes arbeid med brudekket, herunder reparasjoner for legging av membran og ny asfalt. Brua skal fremstå med ny asfalt senest 16. september.

 

Vi beklager ulempen dette medfører.

Med hilsen
Geir Halvard Risvik


Seksjon: Plan- og trafikkseksjonen Nord-Trøndelag
Postadresse: Statens vegvesen Region midt, Postboks 2525, 6404 MOLDE
Besøksadresse: Byavegen 48, STEINKJER
Telefon: +47 74122536  Mobil: +47 93661959  e-post/Lync: geir.risvik@vegvesen.no
www.vegvesen.no  e-post: firmapost-midt@vegvesen.no