Det er sendt ut orange farevarsel om sterk vind med orkan i kastene lørdag 3. februar. Varselet er ikke like alvorlig som "Ingunn". Befolkningen oppfordres til å ta sine forholdsregler. Kommunen følger med på situasjonen hvis det skal skje noe, eller om varselet blir forhøyet.