Med forbehold om statlig økonomisk støtte:

Flatanger frivilligsentral søker etter daglig leder i fast stilling til nyopprettet frivilligsentral.
Sentralen er eid av lag/organisasjoner og privatpersoner i Flatanger kommune.

Daglig leder skal i samarbeid med styret, lag/foreninger og organisasjoner ellers bygge opp og utvikle
Flatanger frivilligsentral til å bli et ressurssenter for frivillighet i hele Flatanger kommune.

Frivilligsentralens oppgave er å skape en arena som fremmer den frivillige innsatsen i kommunen og koordinere og følge opp det frivillige arbeidet som er underlagt sentralen. Sentralen skal være et kontaktsenter for alle som ønsker å ta del i frivillig virksomhet uansett økonomisk status eller etnisk tilhørighet. Arbeidsområdet er kompetansebygging, tilrettelegging for aktiviteter, sosiale og kulturelle treff, hjelp til selvhjelp, arrangement, integrering og folkehelse.

Ansvarsområde for daglig leder:

 • Daglig drift og ledelse av sentralen (budsjett, regnskap, saksbehandling, søknads- og rapporteringsarbeid)

 • Planlegging og koordinering av aktiviteter

 • Rekruttering og oppfølging av frivillige

 • Kontakt med like samarbeidsparter

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høyskoleutdanning

 • God framstillingsevne muntlig og skriftlig

 • Relevant arbeids/ledelseserfaring

 • Evne/vilje til å løse praktiske oppgaver og situasjoner

 • Erfaring fra frivillig arbeid og organisasjoner

 • God kunnskap om økonomistyring og regnskapsrapportering

 • Evne til å samarbeide, engasjere, motivere og koordinere selvstendig og målrettet

Vi tilbyr:

 • Meningsfylte, varierte og utviklende arbeidsoppgaver

 • Lønn etter avtale

 • Selvstendig stilling

 • Variert og fleksibel arbeidstid basert på noe ettermiddags, kvelds- og helgearbeid

 • Et engasjert og motivert eierskap

Spørsmål vedk. stillingen kan rettes til: Gunnar Einvik eller Gro Seltveit  99323508/97938846

Søknad med CV, attester, vitnemål og referanser sendes Flatanger Frivilligsentral v/styret, Miljøbygget, 7770 Flatanger. Søknader uten nødvendige vedlegg blir ikke behandlet.

Søknadsfrist 7. juli 2014.