Valgtinget i Flatanger kommune mandag 9. september 2013 holdes i følgende kretser:

Lauvsnes stemmekrets, Miljøbygget kl. 09.00 - kl. 17.00
Vik stemmekrets, Framheim kl. 13.00 - kl. 17.00
Utvorda stemmekrets, grendehuset kl. 13.00 - kl. 17.00
Jøssund stemmekrets, grendehuset kl. 13.00 - kl. 17.00
Sørnesset stemmekrets, tidl. Sørnesset skole kl. 13.00 - 17.00

Forhåndsstemmegivning:

Vi minner om at forhåndsstemmegivning kan skje på Miljøbygget, servicekontoret i tidsrommet 12. august - 6. september kl. 08.30 - 15.00.

Forhåndsstemmegivning ved pleie- og omsorgstunet avholdes torsdag 5. september kl. 11.00 - 12.30.

Ambulerende stemmegivning:

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi ordinær stemme, kan søke om å avgi stemme i heimen. Frist er satt til torsdag 5. september kl. 12.00.