Telenor har blitt tildelt 3 nye utbyggingsområder i kommunen etter offentlig anbudskonkurranse. Vi er glade over å kunne tilby bredbånd til  fastboende i områdene:

  • Sørnesset
  • Stamnes
  • Sitter- Vollan- Løvøya

Status i prosjektene er at områdene vil bli besøkt av selgere fra Telenor i nærmeste fremtid.
Prosjektering og befaring av entreprenør er også gjort.

Estimert ferdigstillelse av prosjektene er i løpet av høsten 2025, og de som tegner abonnement vil få oppdatering fra oss underveis i byggeperioden.

 

Elin Vaagan Høybakk

Regional Sales Development Manager | Telenor Norge AS | Otto Nielsens veg 12, 7052 Trondheim |

+47 974 13 134|  elin.vaagan@telenor.no | www.telenor.no |