Tensio melder at de har fått klarsignal for å starte arbeidet med å få rettet opp den skadde høyspentlinjen ved rasområdet i Innervika.
Det vil da bli aktivitet fra Tensio der de neste dagene, og arbeidet vil trolig holde på godt inn i neste uke.
Tensio har fått et definert område de kan jobbe i, og der vil de være med ATV og helikopter i en periode framover.