Det er pr 29.12.2021 ikke påvist smitte av covid-19 i Flatanger.

Flatanger kommune ønsker at skolebarn og ansatte i skoler og barnehager tester seg før oppstart etter jul. barn i barnehager er pr. dato ikke i målgruppen og prioriteres ikke for testing.

Formålet med at alle ansatte og elever tester seg er å fange opp eventuell smitte før oppstart i skoler og barnehager.

Tilbudet er frivillig, men det oppfordres til å ta testen.

Sentrale myndigheter henstiller kommunen sterkt om å legge til rette for gjennomføring av slik testing, og at kommunen skal sette av en selvtest til alle elever og ansatte til dette formålet.

Det tas sikte på at alle elever tester seg før de møter på skole etter jul. Testing bør skje innenfor 24 timer før en går på jobb eller skole første dag.

Alle berørte – foreldre/foresatte vil få nærmere informasjon (via Visma Flyt Skole) om hvor og når hurtigtester utdeles fra sin skole. Dette når opplegget for utdeling av hurtigtester er avklart. Selve testingen gjennomføres som egentesting.

Ansatte i skoler og barnehager vil bli informert av sin leder.

Første skoledag etter jul er tirsdag 4.1.2022