Med økende smitte over hele landet og i egen region, er sjansen større for at vi blir nærkontakter til smittede. Enten gjennom smitte i skole, barnehage, arbeidsplass eller i egen husstand.

På grunn av økende press ved Flatanger legekontor, er det endring i gjennomføring av testing. Hvis du er forkjølet, er det viktig at du holder deg hjemme og tester deg!

Kommunen anbefaler nå at du gjennomfører en selvtest/hurtigtest. Du får utlevert en slik test ved Flatanger legekontor. Utlevering av hurtigtest blir vurdert ut fra de til enhver tid gjeldende kriterier (forkjølelsessymtomer eller nærkontakt).

Om selvtest/hurtigtest er positiv, må du ta en PCR-test! PCR-test bestiller du ved å ringe Flatanger legekontor. Ved positiv test skal du gå i isolasjon!!

Utdeling av selvtest/hurtigtest:

Du må ringe Flatanger legekontor og avtale tidspunkt for utlevering!

På grunn av økt trykk i forhold til testing og spørsmål, er det ikke mulig for legekontorets helsepersonell å svare på alt. Innbyggerne oppfordres sterkt til å sette seg inn i reglene som du finner på FHI sine nettsider. Vi ber om forståelse for dette.