Flatanger kommune har forlenget avtalen med Namdalshagen AS. Tilbudet gjelder alle Namdalshagens tjenester, men i første rekke Inkubatordelen med det tilbud som ligger i dette. Alle som ønsker å etablere bedrift i Flatanger samt det eksisterende næringsliv kan benytte seg av de tjenester Namdalshagen har å tilby.
 
Representant fra Namdalshagen skal ha minst en besøksdag i Flatanger i måneden. Kontorsted vil være på Miljøbygget, ved siden av servicekontoret. Foreløpig er det fastsatt følgende dager i Flatanger:
 
28. januar         25. februar          19. mars           23. april           27. mai
 
Det kan avtales spesielt andre møtedatoer utover dette ved behov. Ellers får alle selvsagt anledning til å komme til deres lokaler i Namsos dersom det passer.
 
Nedenfor er det opplistet eksempler som inngår i inkubatorvirksomheten både for nyetableringer og i etablerte bedrifter i Namdalshagen Gründerlab:
 
         Vurdering av forretningsideer og prosjekter
         Bistand utarbeidelse av forretningsplan
         Faglig bistand til å utvikle forretningsideer
         Mentor/ rådgivning i etablering og kommersialisering
         Råd om søknader, forhandlinger, avtaleinngåelser
         Faglig bistand innen økonomi og markedsføring
         Råd om produktutvikling
         Formidling av juridiske tjenester/ regnskap, revisor
         Nettverk mot FoU miljøer
         Coaching ( motivasjon)
         Kurs og samlinger
 
Da får vi håpe at dette kan gi potensielle gründere og bedrifter litt inspirasjon til å utvikle og/ eller videreutvikle sine ideer/ virksomheter.
 
Ta kontakt med veileder landbruk og næring Øivind Strøm, tlf 74 22 11 42, epost oivind.strom@flatanger.kommune.no dersom noe av dette kan være aktuelt for deg eller din bedrift.
 

Alternativt ta direkte kontakt med Ingar Strøm i Namdalshagen, tlf 99 39 97 63, epost ingar.strom@namdalshagen.no