Fra og med 15.07.2020 innfører kommunen på nytt tilgangskontroll på Miljøbygget. Dette for å redusere risiko for smittespredning av Covid-19.

 

Det innebærer at alle må ringe for å gjøre en avtale med servicekontoret eller andre i administrasjonen før de kan møte opp på Miljøbygget. Det er ikke tillatt å møte opp uten avtale.

 

Unntak: personer som har avtale med legekontor, fysioterapeut eller Nav.

 

Servicekontoret sine telefontider i sommer er 9.00-14.00.

Telefonnummeret til servicekontoret er 74 22 11 00.