TV-aksjon2014_500x281.jpg


Årets TV-aksjon nærmer seg raskt. Søndag 19.okt bidrar vi igjen til verdens største dugnad. Alle husstander i Flatanger (Norge) skal besøkes, og TV- aksjonen feirer 40 år i år.

Den lokale kommunekomite består av Berit Staven, Torgeir Liasjø, Knut Johnsrud, Solveig Løfsnæs Sivertsen og Olav Jørgen Bjørkås. Vi repr. mottakerorganisasjonen Kirkens Nødhjelp, skolen, næringslivet og kommunen.

Fjorårets TV-aksjon ble en stor suksess i Flatanger, med kr 100,- pr innbygger og topplassering blant fylkets kommuner. Flatanger Montessoriskole gjennomførte egen temadag og samlet inn over kr. 15000,-, men også stor giverglede i næringslivet, helselaget og blant innbyggerne ga et samlet kjempeflott resultat. Med en totalsum på kr 115 401,-.

Den lokale aksjonskomiteen ønsker selvfølgelig å beholde posisjonen for Flatanger. TV-aksjonens mål om rent vann til 1 million mennesker og slagordet “VANN FORANDRER ALT”, passer godt inn i kvardagen vår. Vann er grunnlaget for alt liv, og vi i Flatanger bygger hele vår eksistens til bruk av vann i alle former, både i næring og fritid.

Bøssebærere.

Konfirmantene med foreldre blir forespurt om å være bøssebærere. Men for å sikre oss full bøssebærerdekning ønsker vi også øvrige frivillige, så ikke nøl med å melde deg som bøssebærer. Dere vil bli satt meget stor pris på!  Kontakt ojb@flatanger.kommune.no eller tlf. 74 22 11 00.

Næringslivet.

Komiteen har planlagt å sette sammen ringepanel den 15. okt. Da ringer vi bedriftene i Flatanger for å be om deres bidrag til TV-aksjonen, og håper vi blir tatt godt imot.

STØTT ÅRETS TV-AKSJON! Da bidrar du til å gi 1 million mennesker RENT VANN!

TV-aksjonen garanterer at pengene kommer fram!

I år skal pengene fra TV-aksjonen gi en million mennesker varig tilgang til rent vann. For bare 200 kroner kan du gi vann til ett menneske for resten av livet.

Tilgang til rent vann dreier seg ikke om å bli utørst, det betyr at mennesker overlever og holder seg friske. Tilgang til vann sikre avlinger og mat til befolkningen. Kvinner og barn får muligheten til utdanning og arbeid når de ikke må bruke mange timer hver dag på å gå etter rent vann. Når turen etter vann blir kort er de også mindre utsatte for vold og seksuelle overgrep. For å styrke flere av disse positive ringvirkningene vil Kirkens Nødhjelp også sette opp latriner og gjøre andre tiltak for å bedre sanitære forhold og hygiene.