TV-aksjonen skal bidra til at disse barna får et tilbud om hjelp - enten det dreier seg om barn i fattige deler av verden som bor på gata eller norske barn som lider seg gjennom en tøff hverdag fordi de mangler voksen omsorg og støtte. TV-aksjonen er verdens største innsamlingsaksjon, der hver eneste dør i Norge vil få en bøssebærer på besøk søndag 19. oktober.

"Bli med og gi mennesker som lider på grunn av eget eller andres rusmisbruk en bedre hverdag."