Årets TV-aksjon er tildelt CAREs arbeid med å hjelpe verdens fattigste kvinner og deres familier. CARE er en av verdens største bistandsorganisasjoner og ledes i Norge av generalsekretær Marte Gerhardsen. TV-aksjonen 2009 har fått tittelen ”Hjelp til kvinner hjelper flere”. 

CARE hjelper jenter og kvinner fordi de rammes hardest av fattigdom og nød. Erfaring viser at hjelp til kvinner er den mest effektive måten å drive bistand på, og at når kvinner får bedre økonomi bruker de pengene på mat, helsetjenester og utdanning for hele familien.

TV-aksjonen CARE skal finansiere mikrofinansprosjekter for kvinner i tre verdensdeler i Bangladesh, Burundi, Burma, Mali, Niger, Rwanda, Sri Lanka, Tanzania, Uganda og Vest-Balkan. CARE kaller metoden spare- og lånegrupper. 15-30 kvinner går sammen i grupper og sparer små beløp av egne penger hver uke under veiledning av en CARE-medarbeider.

NRK’s TV-aksjon er verdens største innsamlingsaksjon i sitt slag, og har blitt et felles møtepunkt for dugnad og frivillighet i Norge. Årets TV-aksjon, som er den 36. i rekken, har som mål å være et felles løft for hele det frivillige og offentlige Norge.

Besøk gjerne nettsiden www.tvaksjonen.no. Her finnes all informasjon om aksjonen. 

Kommunekomiteen oppfordrer alle til å ta vel imot våre bøssebærere i år også!