Årets aksjon handler om å ta tak i plastutfordringen og redusere plast som slippes ut i verdenshavene. Vekten ligger på å utvikle systemer i Asia for håndtering og innsamling av plast.

Flatanger kommune sin digitale bøsse til TV-aksjonen finner du her

Vi trenger digitale bøssebærere

Aksjonen er som tidligere år, like avhengig av at DU engasjerer deg som bøssebærer. Forskjellen er at årets bøsser vil bli digitale. Så vi håper at du vil opprette en bøsse og gjøre den kjent i dine nettverk. 

Slik blir du digital bøssebærer

 
Lauvsnes skole bidrar til TV-aksjonen hele uka:
Tirsdag plukket småtrinnet plast og annet avfall, på onsdag skal ungdomstrinnet rydde opp i Oksbåsdalen, mellomtrinnet har dugnad torsdag og småtrinnet fortsetter med sin innsats fredag!
Vi er glade for å bidra til å rydde opp og bidra til #ethavavmuligheter
Vil DU gi et bidrag til årets TV-aksjon, kan du jo gi en sum per sekk vi samler inn, eller gi en engangssum på spleisen vår

 SPLEIS.no /  114330