Når skal syke barn holdes hjemme fra barnehage og barneskole?

https://www.fhi.no/globalassets/bilder/korona/2020-09-28-covid-19-forenklet-flytskjema-barn.pdf

 

Når skal ungdom og voksne være hjemme fra skole/arbeid og testes for covid-19?

https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/trykksaker/koronavirus/covid-19-forenklet-flytskjema-ungdom-voksne.pdf