Nattestegning utsettes til torsdag 13.08. kl. 22.20.
Tidligere annonsert nattestenging endres til tidsrommet 22.20 - 06.00. Brua vil være åpen for trafikk natt til søndag og natt til mandag i arbeidsperioden. 
Ytterligere informasjon om fleksibilitet og passeringsmuligheter vil bli annonsert fortløpende. For utrykningskjøretøy og legevakt vil brua kunne åpnes for passering. Nødetatene og legevakt vil besørge åpning.