FYLKESKOMMUNEN HAR SENDT UT FØLGENDE PRESSEMELDING:

"Utvidede åpningstider fylkesveg 6928 ved Småvika i Flatanger
Vi utvider tidspunktene for midlertidig åpning av vegen fra og med tirsdag den 11. april. Vegen vil åpnes i følgende tidsrom hver dag:
· Kl 0700 til Kl 0900
· Kl 1430 til Kl 1800
Rasområdet har vært stabilt gjennom påsken. Dette betyr at det arbeidet som er gjennomført i rasområdet i tiden før og gjennom påsken har hatt en positiv effekt på stabiliteten i området.
Det understrekes at situasjonen i rasområdet fortsatt er ustabil og kan raskt endre seg slik at vegen må stenges på kort varsel.
Det vil i løpet av tirsdagen gjøres en vurdering av hvordan de nye åpningstidene av vegen vil påvirke den etablerte båttransporten."