Perioden med redusert fremkommelighet på Dalabrua må forlenges inntil mandag 5. oktober 2015.

Brua vil holdes stengt på natt kl. 22.20 - 06.00 slik den har vært i det siste. Det vil fortsatt være 2 korte perioder på natta (kl. 23.45 - 24.00 og kl. 03.00 - 03.15) hvor kjøretøy kan passere.

Årsaken til at arbeidene tar lengre tid enn først annonsert er at entreprenøren har problem med fremdriften på dagtid, når det er trafikk på brua.