Dalabrua vil være nattestengt slik den er nå fram til 20. oktober. Deretter vil brua være åpen også om natta. Det må også etter den 20. påregnes mindre arbeider/lysregulering på dagtid inntil videre.

Arbeidene har tatt lengre tid enn vi først hadde forutsatt. Når det nå avsluttes den 20. oktober vil det være noe renovering av midtseksjonen av brua igjen. Dette vil man ta til neste år. Behovet for stilasjer mv vil være mindre på midtseksjonen. Forhåpentligvis vil dette arbeidet gå raskere.

Vi beklager den ulempe bruarbeidene har for trafikken fra/til Flatanger

Med hilsen
Geir Halvard Risvik
Statens Vegvesen