Levering til Miljøtorget
Åpningstid på Vollamyra 5. mai og 12. mai fra kl. 14.30 – 18.00. Innenfor åpningstida i mai kan hver abonnent fritt levere inntil 0,5 m3 eller 3 sekker grovavfall til Flatanger miljøtorg. (Dessuten kuldemøbler og annet EE-avfall). 

Ekstra levering til renovasjonsbilen
I uke 19 kan alle husstander i Flatanger fritt levere inntil 3 sekker ekstra avfall til renovasjonsbilen (gjelder ikke kuldemøbler/hvitevarer).
 
Sætervika, Småværet, Jøssund, Utvorda, Sitter og Nord-Statland har mulighet til å levere 0,5 m3 grovavfall til egen oppsamlingsbil fredag 8. mai (start kl. 08.00 fra Sætervika). Dette gjelder brennbart restavfall – ikke jern og metall (eks. sykler og lignende). Avfallet plasseres lett synlig og tilgjengelig ved veikanten. Mobilnr. 905 47 604.
 
Ryddetiltak
Velforeninger og andre organisasjoner som setter i gang egne oppryddingstiltak i nærmiljøet og som trenger containere til dette kan kontakte Retura tlf. 74 28 17 60. Det er også mulig å få en egen avtale på levering av restavfallssekker som renovasjonsbilen henter.
Avfall fra slike aksjoner kan etter avtale leveres fritt i mai måned.
 
Innsamling av kuldemøbler og annet EE-avfall
Tilbudet gjelder for kjøleskap, fryser, vaskemaskin, tv-apparat eller lignende store gjenstander.
Påmeldingsfrist 5. mai til kommunens sentralbord, tlf. 74 22 11 00.
 
NB! Kuldemøbler og andre kasserte elektroniske eller elektriske produkter må ikke blandes med annet avfall.
 
Tekstiler
Det er foreløpig ikke tatt stilling til noen ny tekstilaksjon. Mer har du egnede klær som andre kan ha bruk for, kan du benytte mottaket ved NyGammelt i Namsos.
 
Årlig kampanje Farlig Avfall
Veglo Miljøservice kommer 27.05.09.
 
- Jøssund v/butikken kl. 10.00 – 11.00
- Vik v/butikken kl. 11.30 – 13.00
- Lauvsnes v/Spar kl. 14.00 – 16.30
 
Kontakt Veglo Miljøservice tlf. 74 82 95 10 ved eventuelle spørsmål.
 
 
MNA og Flatanger kommune v/Næring, miljø og teknisk