Legemiddelverket har mottatt meldinger om blodpropp og blødninger hos yngre etter vaksinering med AstraZeneca-vaksinen.

Legemiddelverket ber derfor personer under 50 år som er vaksinert med AstraZeneca de siste 14 dagene, og som opplever økt sykdomsfølelse med flere blå flekker (hudblødninger) mer enn tre dager etter vaksinasjon, om å oppsøke legevakt eller fastlege umiddelbart.

https://www.fhi.no/nyheter/2021/meldinger-om-blodpropp/