For syke og uføre som ikke kan avgi stemme som nevnt ovenfor eller på selve valgdagen, kan det søkes til Valgstyret om å få stemme hjemme eller der man oppholder seg.
Frist for denne søknad er onsdag 9. september kl. 12.00. OBS! OBS!
Søknaden sendes Valgstyret v/leder, 7770 Flatanger.

Valgstyrets stemmemottaker kommer til Nordgaardstua torsdag 10. september kl. 10.00 for å ta imot stemmer fra pensjonærer.