Da ber vi om at du har lav terskel for å teste deg. Dette fordi to kommuner har fått påvist smitte knyttet til et arrangement på denne messa hvor flere fra Trøndelag sannsynligvis deltok.