Flatanger kommune har tatt i bruk varslingssystemet «Varsling 24» for å kunne nå innbyggerne raskt med viktige meldinger. Varslingen skjer ved utsending av tekstmelding (SMS) til mobiltelefon, talemelding til fasttelefon og e-post.

Når blir systemet tatt i bruk?
Varslingssystemet vil bli brukt av kommunen for å nå innbyggerne digitalt med meldinger når dette er hensiktsmessig. Det kan være ved stenging av vann, kokevarsel, stengte veier, evakuering, generelle servicemeldinger eller andre situasjoner som krever rask informasjon.

 I kveld 11.03.2020, har vi sendt ut denne meldingen:

«Flatanger kommune har tatt i bruk et nytt varslingssystem som heter «Varsling24». I den forbindelse oppfordrer kommunen innbyggere og hytteeiere til å gå inn på www.varslemeg.no og sjekke at telefon- og adresseopplysninger stemmer. Mer informasjon om «Varsling24» finner du på kommunens hjemmeside under overskriften Samfunnssikkerhet og beredskap.»