Det opplyses nå at de med fasttelefontilnytning til telesentral på Hårnes også er rammet på grunn av kabelbruddet. Telenor arbeider også med å bedre funksjonen til senderne på Halmøya og Lauvsnes gjennom å opprette midlertidige løsninger.