Det ble angitt feil i Hør Her om søknadsfristen, og vi presiserer at denne er 01. oktober 2016.

 

Styret.