Kommunestyret har i sak 29/22 i møte den 16. juni 2022 vedtatt;

Delegeringsreglement for Flatanger kommune for politiske organer og rådmannen

Med hjemmel i dette vedtak har rådmannen videredelegert deler av den myndighet som er tildelt.

Etter dette kan hele reglementet leses på følgende link:

https://delegering.kf.no/delegering/publikum/5049

Ved bruk: Man kan trykke til høyre eller venstre for å finne hvilke delegeringer som gjelder. Til venstre: Hvilke delegeringer som er gjort for de aktuelle lover og til høyre hvilke delegeringer som hører til de enkelte organer.

Rådmannen har fått fullmakt til i nødvendig utstrekning å vedlikeholde reglementet.

Tidligere bestemmelser vedrørende delegering av myndighet er opphevet.

 

1. juli 2022
Rådmannen i Flatanger