Vi har nå registrert  1178 veiadresser i offentlige registre (Kartverket, Folkeregisteret, Skatteetaten, Posten osv.)  for 85 veier, unntatt 5 veier: (Utvordveien, Lauvsnesveien, Sørnes(s)veien, Mellomnes(s)et, Lauvøynes(s)et).  

Nå er det bare å bestille husnummerskilt. Poengterer ordlyden fra brosyren vi sendte ut:

“Adressene skal skiltes slik at ukjente i område finner fram, også når det er mørkt. Derfor skal alle skilt, også husnummerskilt, følge gjeldende standard. Dette innebærer blant at det skal benyttes svarte tall på skiltplater med reflekterende bakgrunn” . 

Vi har foreslått å kunne bestille godkjente skilt hos Byggtorget  Kjeminor, på Lauvsnes, 74288290, eller på internett: søk på “husummerskilt”. Eks. bokstavfabrikken.no.

Separate tall i metall og plast anbefales ikke.   

Husnummerskilt skal plasseres slik at det er lett synlig fra vei og i en høyde på ca. 2.5 m fra bakken og helst ved en lyskilde.  Fritidshus skal også ha skilt.

Henvisningsskilt vil vi komme tilbake til. De vurderes nå under arbeidet med skiltplan.

Se din og andre sin adresse på internett: www.seeiendom.no

Sjekk postadressen din på: www.posten.no/adressetjenester/mine-adresser

Feil adresse? Kanskje du ikke har meldt flytting til Flatanger? Eller ikke registrert flytting innad i kommunen.  Flyttemelding: www.skatteetaten.no/no/Person/Folkeregister/

eller ta kontakt med folkeregisteret, 800 80 000

Du må selv melde adresseendring til telefonselskap og andre private registre.

Ta kontakt om spørsmål.

15.01.2017-Teknisk etat, Flatanger kommune, Lauvsneshaugen 25, 7770 Flatanger

Lauvsneshaugen 25_500x424.jpg

Skilt illustrasjon_500x497.jpg