Resultatet er prøveprosjektet ”Vi bærre gjær det!” i Flatanger, som til slutt skal resultere i Flatanger-modellen. 

Men hva i alle dager er Flatanger-modellen!?
 
Flatanger-modellen skal være en mindre komplisert måte å få ting til å skje i NAV-sammenheng. Tanken er først og fremst å få folk i aktivitet, men også å få i gang tilbud som kan skape litt hygge, liv og røre blant kommunens innbyggere. Dette ønsker vi å få til ved å ta i bruk ressursene til dem som står utenfor arbeidslivet fordi de har redusert arbeidsevne. For folk sitter på mange gode egenskaper og kunnskaper som trenger utløp selv om man ikke kan ta et ordinært arbeid! Tanken er også at dette skal være uforpliktende og positivt for dem som er med, og at det å bli med på prosjekter i regi av NAV ikke skal innebære så mye styr.
 
Vi er i gang!
Vi har allerede kommet litt i gang med prosjektet. I begynnelsen av mars startet en liten gjeng opp med et prosjekt på Bygdemuseet på Hilstad. De har i samarbeid med Kultursjefen som mål å registrere og systematisere samlingen, slik at man kan få vist frem noen av de mange gamle skattene som fins der.
 
Ellers har det begynt å komme noen prosjekter på bordet, som vi ønsker deltakere til:
 
  • Det lokale næringslivet har også meldt sin interesse for å ta inn folk til å gjøre små jobber som forefallende arbeid, vedlikehold og lignende. Her finnes det mange muligheter for dem som ønsker seg en liten jobb å gå til. Kanskje er det snakk om en dag i uka for å treffe andre, småtjone og kanskje tjene litt penger.
  • For de naturglade har grendalagene i samarbeid med kommunen mange prosjekter som går på ryddig og vedlikehold av turstier i forbindelse med kulturminneåret. Her er det som sagt mange prosjekter å ta av, så muligheten for at det dukker opp noe i nærheten av deg er stor!
  • Det er også diskutert at det er behov for frivillige i forhold til voksenkontakt i barnehagen, besøkstjeneste på Nordgaardsstua, det trengs folk til Miljøtorget, til malearbeider på offentlige bygninger, grøntarbeid og skyss. Her er ingenting konkretisert ennå, så alle ideer mottas med takk!
 Som sagt så ønsker vi oss flere deltakere i prosjektet! Vi vil gjerne at flere skal bli med slik at vi kan prøve ut om det er noen vits i dette, om det faktisk er sånn at folk har glede av å komme aktivitet. Så – hvis du er en av dem som tenker at det hadde vært interessant å delta i noe av dette, ta kontakt med NAV Flatanger på tlf 74 73 29 70. Håper å høre fra deg!
 
Med vennlig hilsen 

NAV Flatanger