Flatanger Delvis skyet 0

T T T T Tekststørrelse

A A Gul/svart A
Normal

Du er her: Hjem > Snarveier/aktuelt > Nytt fra ordføreren > Artikkel

Julehilsen fra ordføreren

I skrivende stund er det flotte førjulsdager. Året drar seg mot slutten.
Det har på mange områder vært et positivt år for Flatanger.
Mest gledelig er det at vi har hatt en liten økning i folketall. Det henger sammen med at det skjer mye positivt i næringslivet. Det er full drift på Folla Maritime og Nesset Fiskemottak. Flatanger settefisk utvider produksjonen kraftig. Reiselivet har hatt et bra år. Det er også mange spennende næringsprosjekt på gang. Det gir grunn til optimisme.

Flatangerhallen er mye brukt og det har vært mange fine kulturarrangement.
Det er grunn til å glede seg over det. Vi skal ikke bare ha noe å leve av, men også noe å leve for. Jeg vil gi ros til frivilligheten. Det er de gode hjelperne i lag og organisasjoner som bærer kulturaktivitetene.

Hvis jeg skal trekke fram noen som fortjener ekstra ros, er det brannkorpset. De har hatt mange tøffe tak i 2010. Flatanger brannvesen er et deltidsbrannkorps, men får oppgaver som andre steder blir ivaretatt av faste enheter. Her må brannvesenet bistå ved trafikkulykker, både i redningsarbeidet og med trafikkdirigering. De må bistå ved hendelser der ambulansen må ha støtte. De må være i beredskap ved ulykker av ulik art, og rykke raskt ut ved brann.
De har skjøttet oppgavene på en god måte, og ordføreren får tilbakemelding fra pårørende og involverte. Tilbakemeldingene er svært positive.
Brannvesenet utgjør ryggraden i redning og beredskap i Flatanger. Vi har ikke Røde Kors, sivilforsvar eller HV. Vi er langt fra politiets vaktsentral og vi har en ambulanse som greier bare et oppdrag i gangen. Korpset øver på mange områder som kommer godt med for alle.
Noen har så god kompetanse at de selger tjenester ut av kommunen.
Takk for innsatsen og lykke til videre. Måtte det ikke bli bruk for alt det dere kan!

Da går de fleste inn i en travel førjulstid. Jula er tida da tradisjoner skal holdes i hevd. Travelhet og glede går hand i hand.

Men ta deg tid til å gå ut en stille kveld med lett snøfall. Du hører det dure i havet, men den fjerne duren gjør det bare enda mer stilt og vakkert.

God jul til alle i hus og hytte!

Reidar Lindseth
ordfører
Flatanger kommune • Tlf: 74 22 11 00 • Faks: • postmottak@flatanger.kommune.no