Flatanger Delvis skyet 11

T T T T Tekststørrelse

A A Gul/svart A
Normal

Du er her: Hjem > Politikk

Flatanger Ungdomsråd (FUR)

FUR skal være ungdommenes eget organ, og skal sikre barn og ungdom i Flatanger innflytelse og medbestemmelse.Overordnet mål for Ungdomsrådet er å arbeide med saker som bidrar til økt trivsel for ungdom i egen kommune og et godt ungdomsmiljø i Flatanger kommune.

Råd for eldre og funksjonshemmede

Rådet har ansvar for å følge med i situasjonen og utviklingen i kommunen, hva angår eldres og utviklingshemmedes situasjon i kommunen, og har både anledning og plikt til å ta opp saker som vil kunne forbedre situasjonen for nevnte grupper.
Henvendelser kan rettes til rådets sekretær eller direkte til rådets leder.

Flatanger kommune • Tlf: 74 22 11 00 • Faks: • postmottak@flatanger.kommune.no