Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommunalt Næringsfond

Næringsfondet er et virkemiddel i arbeidet for å styrke næringsliv og bosetting i Flatanger. Fondet skal brukes til å fremme etablering og til videreutvikling av eksisterende bedrifter i Flatanger.

Flatanger Ungdomsråd (FU)

FU skal være ungdommenes eget organ, og skal sikre barn og ungdom i Flatanger innflytelse og medbestemmelse. Overordnet mål for Ungdomsrådet er å arbeide med saker som bidrar til økt trivsel for ungdom i egen kommune og et godt ungdomsmiljø i Flatanger kommune.

Råd for eldre og funksjonshemmede

Rådet har ansvar for å følge med i situasjonen og utviklingen i kommunen, hva angår eldres og utviklingshemmedes situasjon i kommunen, og har både anledning og plikt til å ta opp saker som vil kunne forbedre situasjonen for nevnte grupper.

Henvendelser kan rettes til rådets sekretær eller direkte til rådets leder.