Flatanger Skyet 1

T T T T Tekststørrelse

A A Gul/svart A
Normal

Du er her: Hjem > Snarveier/aktuelt > Nytt fra ordføreren > Artikkel
Hestehov

Lyse dager og lengre kvelder. Varme og vårtegn. Naturen blir full av liv og røre. Også Flatangersamfunnet merker vårstemningen.

Flere båter på sjøen, mer folk i hytter og på butikken. Mer liv og røre. Vi dobler, og delvis tredobler folketallet i noen måneder framover. Fastboende og tilreisende opplever vår flotte natur.

Folketallet er ellers vår største utfordring. Vi kommer ikke på pluss-sida. På lengre sikt gir det store utfordringer for barnehage og skole, for kultur og organisasjonsliv. Men vi må ikke bare se på slutt-tall. Vi må glede oss over at det også var 39 som flyttet til Flatanger i 2009. Av disse var 11 fra andre land. Ta godt i mot de som kommer, så de ønsker å bli. La de snarest mulig bli en del av lokalmiljøet.

Kommunen holder for tiden på med ny kommuneplan. Det har vært et åpent møte, møte med landbruksnæringa, næringsliv og ungdom. Det er viktig at mange engasjerer seg. Du finner de første skriveriene under kommunens hjemmeside(Kunngjøringer/høringer). Kommunens forslag kommer senere på en annonsert høring med fastsatt frist. Du kan komme med innspill hele veien fram til fristen løper ut. Enten som enkeltperson eller organisasjon (grendelag, politisk parti, næringsforening o.a).

Jeg vil gjerne gjenta fjorårets henstilling om å unngå forsøpling. Dette er et prioritert område hos MNA og kommunen. Bedre åpningstid på Miljøtorget(Vollamyra) gjør det enklere å bli kvitt eget avfall. Send bilvrak dit de hører heime, unngå egne ”fyllinger”, ta ansvar for å rydde i nærmiljøet. Landbruket må også ta vare på rundballer og plast på den måten det skal. Næringsliv må se rundt seg om de har gjort det de kan og bør. Kort sagt, vi kan alle gjøre en innsats.

Til slutt vil jeg gratulere med nyåpning av skole, barnehage og grendehus på Utvorda.Det er mye positivt som skjer på Vorda/Sitter-området. Etterlengtet renovering av havna er snart ferdig, landbruket preges av unge og dyktige utøvere som tør å satse, nye innbyggere kommer til. Sjøbua har gitt mer trafikk, flere arbeidsplasser og god reklame.

God sommer med nye muligheter for alle!

Reidar Lindseth
ordfører

Flatanger kommune • Tlf: 74 22 11 00 • Faks: • postmottak@flatanger.kommune.no