Flatanger Klarvær 0

T T T T Tekststørrelse

A A Gul/svart A
Normal

Du er her: Hjem > Artikkel

Nattestengning Dalabrua

Fylkesveg 766 Sjøåsen–Lauvsnes
Nattestengning Dalabrua
I perioden mandag 6. juni–mandag 1. august vil fv. 766 være nattestengt
kl. 22.20–06.00 på Dalabrua i Flatanger kommune. Brua vil være åpen for
gjennomkjøring i to perioder på natta kl. 2345–2400 og kl. 0300–0315.
Nødetater vil kunne passere.
Stengningen skyldes at de renoveringsarbeider av Dalabrua som ble påbegynt i 2015 skal fullføres.

Flatanger kommune • Tlf: 74 22 11 00 • Faks: • postmottak@flatanger.kommune.no