Flatanger Klarvær 0

T T T T Tekststørrelse

A A Gul/svart A
Normal

Du er her: Hjem > Artikkel

Nord-Trøndelag fylkes trafikksikkerhetspris

Nord-Trøndelag fylke har vedtatt å dele ut en trafikksikkerhetspris for 2012.

Prisen skal være en æresbevisning som markerer spesiell innsats for bedre trafikksikkerhet i fylket. Prisen kan tildeles en person, et utvalg, et lag e.l.

Begrunnede forslag på kandidater sendes:

Trafikksikkerhetsutvalget i Nord-Trøndelag, Byavn. 21, 7737 Steinkjer,

innen 3. mai 2013.

Flatanger kommune • Tlf: 74 22 11 00 • Faks: • postmottak@flatanger.kommune.no