Flatanger Delvis skyet 0

T T T T Tekststørrelse

A A Gul/svart A
Normal

Du er her: Hjem > Artikkel

Ressursgruppe for barn og ungdom etablert i Flatanger

Gruppa består av:  MNS barnevern, PPT, rektorene, styrerne i barnehagene og helsesøster.
Leder for gruppa er helsesøster. 

Arbeidsområde for gruppa:
  • Utveksle erfaring
  • Rådgiving
  • Planlegging
  • Invitere andre til møte (BUP, foreldre, lærere, lensmann)
  • Drøfte om det skal tas initiativ til bekymringsmeldinger. Slike bekymringsmeldinger kan være både på individ- og systemnivå.
  • Drøfte tema/arrangere temamøter
  • Koordinering
Kontaktperson:
Helsesøster Britt Sætren Kristiansen, tlf. 74221133
Flatanger kommune • Tlf: 74 22 11 00 • Faks: • postmottak@flatanger.kommune.no